Innlevering av dyr til behandling under sedasjon eller anestesi

Bilde

Tid for innlevering av dyr til behandling avtales når du bestiller timen. Innlevering kan skje fra klokken 10 alle ukedager unntatt tirsdag, da kan dyret innleveres fra klokken 8 15.
Dyret skal være innlevert minst en halv time før oppsatt behandlingstid.
For de som ønsker å vente med dyret til det skal bedøves gjør vi gjør oppmerksom på at tidskjemaet som er satt opp for dagen kan endre seg slik at det kan medføre lengre ventetid enn antatt.
Hunder og katter som skal bedøves må være fastende. De skal ikke ha frokost den dagen de kommer til behandling men skal ha vann tilgjengelig. Hvis dyret skal bedøves på ettermiddagen kan det få en veldig liten frokost.
Husk å lufte hunden godt før innlevering.
Kaniner og marsvin skal ikke være fastende og det kan i tillegg være lurt å ha med litt høy i buret slik at dyret kan få spise så snart det er våken.
Ved innlevering vil vi be deg signere på en oppstallingsjournal . Dette er fordi at alle bedøvelser innebærer en viss risiko og vi ønsker at du skal være oppmerksom på dette .
Vennligst husk å opplyse et telefonummer vi kan kontakte deg på i løpet av dagen skulle det være behov for dette.

Print Friendly, PDF & Email