Skademelding og oppgjør med forsikringselskap

Vi kan ikke uttale oss om hvilke behandlinger din forsikring dekker. Dette må du selv finne ut ved å lese forsikringvilkårene eller ta kontakt med forsikringselskapet ditt.
Hvis dyret ditt er forsikret og du ønsker å foreta et forsikringoppgjør for en behandling må du ta vare på kvitteringene for hvert besøk og eventuelt regninger for laboratoriekostander. Ta også vare på kvitteringer for medisiner som er hentet ut fra apoteket da noen forsikringer dekker utgifter til medisiner.
Når dyret ditt er ferdigbehandlet skriver vi ut en skademelding som du legger ved kvitteringene og sender inn til forsikringselskapet. Vi har skademeldingskjemaer for de fleste selskap tilgjengelig via journalsystemet vårt. Hvis dette ikke er tilgjengelig må du selv kontakte selskapet ditt å få tilsendt det skjemaet som skal fylles ut.

Print Friendly, PDF & Email