Forsikring

Vi kan ikke uttale oss om hvilke behandlinger din forsikring dekker. Dette må du selv finne ut ved å lese forsikringvilkårene eller ta kontakt med forsikringselskapet ditt.
Hvis dyret ditt er forsikret og du ønsker å foreta et forsikringoppgjør for en behandling må du ta vare på kvitteringene for hvert besøk og eventuelt regninger for laboratoriekostander. Ta også vare på kvitteringer for medisiner som er hentet ut fra apoteket da noen forsikringer dekker utgifter til medisiner.
Når dyret ditt er ferdigbehandlet skriver vi ut en skademelding som du legger ved kvitteringene og sender inn til forsikringselskapet. Vi har skademeldingskjemaer for de fleste selskap tilgjengelig via journalsystemet vårt. Hvis dette ikke er tilgjengelig må du selv kontakte selskapet ditt å få tilsendt det skjemaet som skal fylles ut.

Vi kan utføre direkteoppgjør med Agria, Gjensidige og Frende. Vi trenger ditt forsikringsnummer hos selskapet og for kunder hos Gjensidige foreligger det et skjema som må fylles ut. Vi sender inn en oversikt over behandlingen og kostnader til forsikringselskapet og får et svar tilbake hvor mye av beløpet som dekkes av dem. Restbeløpet og egenandelen må du betale direkte til oss.
Vi tar et honorar for å utføre et direkteoppgjør.
Hvis sykehistorien til dyret ditt er for lang og komplisert er det mulig at forsikringselskapet ikke ønsker å utføre et direkteoppgjør. Du må da sende inn skademelding og kvittering for utført behandling og få refundert pengene direkte til deg.
Hvis dyret ditt har vært behandlet ved flere klinikker må du også gjennomføre et oppgjør selv.

Print Friendly, PDF & Email