Viktig endring i dyrevelferdsloven vil gjøre det mulig å omplassere dyr tidligere eier har mistet råderetten over

Landbruks- og matdepartementet vil sende forslag om å endre dyrevelferdsloven paragraf 32. Dette er gode nyheter for dyrene, og vil gi mattilsynet mulighet til å omplassere dyr som tidligere eier har mistet råderetten over.

Bakgrunn for høring er mattilsynets henvendelse i mars 2014, som ba landbruks- og matdepartementet vurdere å fremme en endring i lovverket. Nåværende regelverk gir tidligere eier “råderett” over dyret sitt, og valg om det kan omplasseres til nye eiere. I praksis betyr dette at slike dyr må avlives.

Lovendringen vil styrke dyrevelferden og respekten for dyr og dyrs egenverdi, og betyr at flere dyr kan få en “ny start” og omplasseres hos mennesker som behandler dem godt. For å sikre at dyrevelferden ivaretas også ved det nye lovforslaget, forutsettes det at det finnes mennesker og organisasjoner som kan overta dyr til omplassering på ganske kort varsel.

Forslag til endring i dyrevelferdsloven § 32 vil bli sendt på høring i høst, og departementet med landbruks og matminister Sylvi Listhaug i spissen, tar sikte på å fremme forslaget for stortinget våren 2016.

Vi håper virkelig denne lovendringen innføres, for dyrene skal ikke måtte bøte med livet selv om tidligere eier ikke lenger kan ha råderett over de. Vi setter omsorg med dyrene i fokus, og roper hurra for dette forslaget. Vi er veldig glade for at organisasjoner som Fant Omplasseringssenter for hunder kan bidra til at loven endres.

 

Kilde: Mattilsynet og Regjeringen

 

Les mer på : https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/styrket-mulighet-for-mattilsynet-til-a-omplassere-dyr/id2439252/

Info om dyrevelferdsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97/KAPITTEL_3#§32

 

Myrbo-dyreklinik- ny logo

kontakt.dyreklinikk@myrbo.no
55 24 21 44

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Share on Facebook

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*