Viktig informasjon til hundeeiere

23 hunder er per idag døde etter et alvorlig sykdomsutbrudd hos hunder, og vi opplever en økning i bekymrede hundeeiere. Årsaken til sykdommen er fremdeles ikke kjent. Ta derfor nødvendige forhåndsregler for å redusere smittefaren. Har hunden din oppkast eller blodig diarè? Kontakt oss på telefon: 55 24 21 44, eller vakttelefonen som er døgnbemannet: 820 900 60.

De siste ukene har flere klinikker fått inn hunder med alvorlig diarè. Det er også registrert tilfeller i Hordaland. Mattilsynet understreker at det ikke er unormale forekomster av disse symptomene, foruten i Oslo – området.(Kilde: mattilsynet) Veterinærinstituttet arbeider på spreng for å finne smittekilden. Det er oppdaget to ulike bakterier i 8 av hundene som er undersøkt: Providencia Alcalifaciens og Clostridium Perfringens. Fòr er en av mange muligheter som undersøkes, selv om det understrekes at det IKKE kan konkluderes hva som er smittekilden. Ta likevel vare på prøver av det hunden har spist de siste 14 dager, om dette er mulig.

Hvordan skal du forholde deg?

Symptomer som blodig diarè og dårlig almenntillstand som forverres raskt bør undersøkes av veterinær.

Daglig leder/veterinær Myrbø Dyreklinikk: Gisela Kruse

Det beste rådet vi kan gi, er å følge med på Mattilsynets sine sider. Unngå teorier og opphausing som deles i sosiale medier, og ta vare på en bit av hundeforet du gir fremover. Følg ellers oppfordringene og nyheter som deles på Mattilsynets sider. Husk også på at diarè er relativt vanlig, og dersom hunden din spiser og ellers har god almenntillstand, er dette gjerne en “normal” diarè. Dersom du er usikker, og ønsker å ta med hunden din til oss, må du ringe oss. Ikke ta hunden med inn på venterommet – vi må ta den inn isolert pga. smittevern.

Mattilsynets råd til hundeeiere

  • Begrens nærkontakt med andre hunder.
  • Ansamlinger av hunder bør unngås.
  • Ikke la hunden hilse på andre hunder på tur.
  • Unngå at hunden snuser mye i grøfta hvor andre hunder har vært.
  • Dra raskt til veterinæren hvis du oppdager blodig eller sprutende diaré, oppkast og raskt svekket allmenntilstand hos din hund.
  • Ring veterinæren før du tar med deg hunden din på klinikken.
  • Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir. Parvoviruset kan for eksempel gi alvorlig tarmbetennelse.

Listen er gjengitt i sin helhet fra Mattilsynet

Det er ikke grunn til å tro at det er farlig for mennesker, eller andre dyr. Vi håper det snart kommer en klarhet i hva som er årsaken til sykdommen, og vil holde dere oppdatert så raskt vi har mer informasjon. Minner om at Mattilsynet er faginstans, og deler troverdig informasjon.

Andre linker som kan være nyttig:

Spørsmål og svar om sykdomsutbruddet: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/Pagaende_sykdomsutbrudd_hos_hund/sporsmaal_og_svar__sykdomsutbrudd_paa_hund.36062

Veterinærinstituttet: Tarmbetennelse og bakteriefunn hos flere hunder: https://www.vetinst.no/nyheter/tarmbetennelse-og-bakteriefunn-hos-flere-hunder

Oppfordrer alle hundeeiere til å være ekstra nøye med å plukke opp etter hunden din, og ellers følge mattilsynets anbefalinger.

Print Friendly, PDF & Email
Share on Facebook

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*